JAVA

14/03/2012 :ןורחא ןוכדע


JAVA\Javabis11\5541911BASolution.txt

ג'אווה למדעי כדור הארץ  - 63667
פתרון מבחן מורים מועד

גב' הילה מושיוב

 

תשע"ב סמסטר א' מועד א'

מר רועי כנעני

 

תשע"א סמסטר א' מועד א'
ג'אווה לביולוגים - 22667
פתרון מבחן מורים מועד
מר ר. כנעני

מר א. עזרא

תשע"ב סמסטר א' מועד א'

גב' הילה מושיוב

 

תשע"א סמסטר א' מועד ב'

גב' הילה מושיוב

 

תשע"א סמסטר א' מועד א'

מר ר. כנעני

מר גדי קסיר

תשס"ט סמסטר א' מועד ב'

מר ר. כנעני

מר גדי קסיר

תשס"ט סמסטר א' מועד א'

מר ר. כנעני

ד"ר א. שלזינגר

תשס"ח סמסטר א' מועד א'
76600 - עבט
ןורתפ ןחבמ םירומ דעומ
אלפ תאיל 'בג

מר ר. כנעני

ב' דעומ 'ב רטסמס א"עשת
אלפ תאיל 'בג

מר ר. כנעני

א' דעומ 'ב רטסמס א"עשת
אלפ תאיל 'בג

מר ר. כנעני

ב' דעומ 'א רטסמס א"עשת
אלפ תאיל 'בג

מר ר. כנעני

א' דעומ 'א רטסמס א"עשת
קרב .נ ר"ד
בוישומ .ה 'בג

מר ר. כנעני

ב דעומ 'ב רטסמס עשת
קרב .נ ר"ד
בוישומ .ה 'בג

מר ר. כנעני

א דעומ 'ב רטסמס עשת
קרב .נ ר"ד
בוישומ .ה 'בג
א דעומ 'א רטסמס עשת
רט'צופ .נ רמ
בוישומ .ה 'בג
קרב .נ ר"ד
ב דעומ 'ב רטסמס ט"סשת
רט'צופ .נ רמ
בוישומ .ה 'בג
קרב .נ ר"ד
א דעומ 'ב רטסמס ט"סשת
רט'צופ .נ רמ
בוישומ .ה 'בג
קרב .נ ר"ד
א דעומ 'א רטסמס ט"סשת

רט'צופ .נ רמ
בוישומ .ה 'בג
קרב .נ ר"ד

'ב דעומ 'ב רטסמס ח"סשת

 

רט'צופ .נ רמ
בוישומ .ה 'בג
קרב .נ ר"ד

'א דעומ 'ב רטסמס ח"סשת

 

רט'צופ .נ רמ
בוישומ .ה 'בג
קרב .נ ר"ד

'א דעומ 'א רטסמס ח"סשת

 

רט'צופ .נ רמ

'א דעומ 'א רטסמס ח"סשת

 

ריסק .ג רמ
וזמ .א בג
בוישומ .ה 'בג
ינענכ .ר רמ
קרב .נ ר"ד
'ב דעומ 'ב רטסמס ז"סשת

 

ריסק .ג רמ
וזמ .א בג
בוישומ .ה 'בג
ינענכ .ר רמ
קרב .נ ר"ד
'א דעומ 'ב רטסמס ז"סשת

 

וזמ .א בג
בוישומ .ה 'בג
ינענכ .ר רמ
קרב .נ ר"ד
'א דעומ 'א רטסמס ז"סשת

 

ריסק .ג רמ
בוישומ .ה 'בג
ינענכ .ר רמ
רב .ל 'בג
'ב דעומ 'ב רטסמס ו"סשת

 

ריסק .ג רמ
בוישומ .ה 'בג
ינענכ .ר רמ
רב .ל 'בג
'א דעומ 'ב רטסמס ו"סשת

 


בוישומ .ה 'בג
ינענכ .ר רמ
קרב .נ ר"ד
'א דעומ 'א רטסמס ו"סשת

 

ריסק .ג רמ
בוישומ .ה 'בג
ינענכ .ר רמ
רגניזלש .א ר"ד
'ב דעומ 'ב רטסמס ה"סשת

 

ריסק .ג רמ
בוישומ .ה 'בג
ינענכ .ר רמ
רגניזלש .א ר"ד
'א דעומ 'ב רטסמס ה"סשת

 

קרב .נ ר"ד
בוישומ .ה 'בג
ינענכ .ר רמ
'א דעומ 'א רטסמס ה"סשת

 

קרב .נ ר"ד
בוישומ .ה 'בג
ינענכ .ר רמ
רגניזלש .א ר"ד
'ב דעומ 'ב רטסמס ד"סשת
קרב .נ ר"ד
בוישומ .ה 'בג
ינענכ .ר רמ
רגניזלש .א ר"ד
'א דעומ 'ב רטסמס ד"סשת

 

קרב .נ ר"ד
בוישומ .ה 'בג
ינענכ .ר רמ
'א דעומ 'א רטסמס ד"סשת

 

ינענכ .ר רמ 'ג דעומ 'ב/'א רטסמס ג"סשת
בוישומ .ה 'בג
תומר .א רמ
טנלס .י רמ
דישרוכ .ע רמ
ינענכ .ר רמ
'ב דעומ 'ב רטסמס ג"סשת
בוישומ .ה 'בג
תומר .א רמ
טנלס .י רמ
דישרוכ .ע רמ
ינענכ .ר רמ
'א דעומ 'ב רטסמס ג"סשת
רגניזלש .א ר"ד
בוישומ .ה 'בג
קרב .נ ר"ד
טנלס .י רמ
'א דעומ 'א רטסמס ג"סשת
בוישומ .ה 'בג 'ג דעומ 'ב/'א רטסמס ב"סשת
בוישומ .ה 'בג
ינולא .א רמ
טנלס .י רמ
דישרוכ .ע רמ
'ב דעומ 'ב רטסמס ב"סשת

 

בוישומ .ה 'בג
ינולא .א רמ
טנלס .י רמ
דישרוכ .ע רמ
'א דעומ 'ב רטסמס ב"סשת
רגניזלש .א ר"ד
בוישומ .ה 'בג
קרב .נ ר"ד
ינולא .א רמ
טנלס .י רמ
'א דעומ 'א רטסמס ב"סשת
'ג דעומ 'ב/'א רטסמס א"סשת
רגניזלש .א ר"ד
ובש .א ר"ד
טנלס .י רמ
'ב דעומ 'ב רטסמס א"סשת
רגניזלש .א ר"ד
ובש .א ר"ד
טנלס .י רמ
'א דעומ 'ב רטסמס א"סשת
בוישומ .ה 'בג
קרב .נ ר"ד
רגניזלש .א ר"ד
'א דעומ 'א רטסמס א"סשת
רגניזלש .א ר"ד
ובש .א ר"ד
ןרק .א רמ
'ב דעומ 'ב רטסמס ס"שת
רגניזלש .א ר"ד
ובש .א ר"ד
ןרק .א רמ
'א דעומ 'ב רטסמס ס"שת
בוישומ .ה 'בג
קרב .נ ר"ד
ובש .א ר"ד
רגניזלש .א ר"ד
'א דעומ 'א רטסמס ס"שת
  'ב דעומ 'ב רטסמס ט"נשת
  'א דעומ 'ב רטסמס ט"נשת
  'א דעומ 'א רטסמס ט"נשת
(הקיטסיטטס) הרבח
ןורתפ ןחבמ םירומ דעומ
קרב .נ ר"ד
ובש .א ר"ד
'ב דעומ 'א רטסמס א"סשת
קרב .נ ר"ד
ובש .א ר"ד
'א דעומ 'א רטסמס א"סשת
ןרק .א רמ
וזמ .א 'בג
'א דעומ 'א רטסמס ס"שת
ןרק .א רמ
ןייטשנייפ .י רמ
'א דעומ 'א רטסמס ס"שת
חור
ןורתפ ןחבמ םירומ דעומ

מר רועי כנעני

 

תשע"א סמסטר ב' מועד ב'
ינענכ .ר רמ 'א דעומ 'ב רטסמס "עשת
ינענכ .ר רמ 'א דעומ 'ב רטסמסז"סשת
ינענכ .ר רמ 'ב דעומ 'ב רטסמס ו"סשת
ינענכ .ר רמ 'א דעומ 'ב רטסמס ו"סשת
ינענכ .ר רמ 'ב דעומ 'ב רטסמס ה"סשת
ינענכ .ר רמ 'א דעומ 'ב רטסמס ה"סשת
ינענכ .ר רמ 'ב דעומ 'א רטסמס ה"סשת
ינענכ .ר רמ 'א דעומ 'א רטסמס ה"סשת
ינענכ .ר רמ 'ב דעומ 'ב רטסמס ד"סשת
ינענכ .ר רמ 'א דעומ 'ב רטסמס ד"סשת
ינענכ .ר רמ 'ב דעומ 'א רטסמס ד"סשת
ינענכ .ר רמ 'א דעומ 'א רטסמס ד"סשת
ינענכ .ר רמ 'ג דעומ 'ב/'א רטסמס ג"סשת
ינענכ .ר רמ 'ב דעומ 'ב רטסמס ג"סשת
ינענכ .ר רמ 'א דעומ 'ב רטסמס ג"סשת
ינענכ .ר רמ 'א דעומ 'א רטסמס ג"סשת
תומר .א רמ 'ב דעומ 'ב רטסמס א"סשת
תומר .א רמ 'א דעומ 'ב רטסמס א"סשת
קרב .נ ר"ד
ובש .א ר"ד
'א דעומ 'א רטסמס א"סשת
ןייטשנייפ .י רמ 'א דעומ 'ב רטסמס ט"נשת
ינענכ .ר רמ
ןייטשנייפ .י רמ
ןרק .א רמ
'ב דעומ 'א רטסמס ט"נשת
םיקסע להנמ
ןורתפ ןחבמ םירומ דעומ
בוישומ .ה 'בג א' דעומ 'ב רטסמס א"עשת
בוישומ .ה 'בג ב' דעומ 'א רטסמס א"עשת
בוישומ .ה 'בג א' דעומ 'א רטסמס א"עשת
בוישומ .ה 'בג ב' דעומ 'ב רטסמס ע"שת
בוישומ .ה 'בג א דעומ 'ב רטסמס ע"שת
קרב .נ ר"ד ב דעומ 'א רטסמס ע"שת
קרב .נ ר"ד א דעומ 'א רטסמס ע"שת
ינענכ .ר רמ א דעומ 'ב רטסמס ט"סשת
קרב נ. ר"ד ב דעומ  'א רטסמס ט"סשת
קרב .נ ר"ד א דעומ 'א רטסמס ט"סשת
קרב .נ ר"ד ב דעומ 'א רטסמס ח"סשת
קרב .נ ר"ד א דעומ 'א רטסמס ח"סשת
ינענכ .ר רמ א דעומ 'ב רטסמס ז"סשת
קרב .נ ר"ד ב דעומ 'א רטסמס ז"סשת
קרב .נ ר"ד א דעומ 'א רטסמס ז"סשת
ינענכ .ר רמ ב דעומ 'ב רטסמס ו"סשת
ינענכ .ר רמ א דעומ 'ב רטסמס ו"סשת
קרב .נ ר"ד ב דעומ 'א רטסמס ו"סשת
קרב .נ ר"ד א דעומ 'א רטסמס ו"סשת
קרב .נ ר"ד 'ב דעומ 'א רטסמס ה"סשת
קרב .נ ר"ד 'א דעומ 'א רטסמס ה"סשת
קרב .נ ר"ד 'ב דעומ 'א רטסמס ד"סשת
קרב .נ ר"ד
וזמ .א 'בג
'א דעומ 'א רטסמס ג"סשת
תומר .א רמ 'ב דעומ 'ב רטסמס ב"סשת
תומר .א רמ 'א דעומ 'ב רטסמס ב"סשת
קרב .נ ר"ד
וזמ .א 'בג
'א דעומ 'א רטסמס ב"סשת
טנלס .י רמ 'ב דעומ 'ב רטסמס א"סשת
טנלס .י רמ 'א דעומ 'ב רטסמס א"סשת
ובש .א ר"ד 'ב דעומ 'ב רטסמס ס"שת
ינענכ .ר רמ
קרב נ. ר"ד
'ב דעומ 'א רטסמס ס"שת
ינענכ .ר רמ
קרב נ. ר"ד
'א דעומ 'א רטסמס ס"שת
ינענכ .ר רמ 'א דעומ 'ב רטסמס ט"נשת
קרב .נ ר"ד 'א דעומ 'ב רטסמס ט"נשת
קרב .נ ר"ד 'א דעומ 'א רטסמס ט"נשת
ל"וח ידימלתל ס"היב
ןורתפ ןחבמ םירומ דעומ
ןרק .א רמ 'א דעומ 'ב רטסמס ט"נשת

 

 

 

תורומש תויוכזה לכ ©